Kontakt

Kancelária

  • Baroma spol. s r.o., Gogoľova 18, Bratislava – Petržalka, tel. 0903 201 603, 0905 620 157 e-mail: vladislavwilsch@gmail.com

Kontaktné osoby

Fakturačné údaje:

Baroma spol. s r.o.

Humenské nám. 8

851 07 Bratislava

IČO: 35 779 306

DIČ: 20 21 52 23 82

IČ DPH: SK 20 21 52 23 82

Číslo účtu: 2626252970/1100 (Tatra banka, a.s.)

IBAN kód: SK 34 1100 0000 0026 2625 2970

SWIFT: TATRSKBX

_____________________________________________________________