Školenie žeriavnikov

Žeriavnik je osoba, ktorá na základe platného preukazu môže obsluhovať žeriavy iba tej triedy a podtriedy, ktoré má vyznačené v preukaze.

Trieda    Podtrieda   Druh zdvíhacích zariadení
A 1. Mostové žeriavy a zdvíhadlá s motorickým pohonom ovládané zo zeme, o hmotnosti  5 t
2. Žeriavy mostové, konzolové a kozové s  mačkou alebo kladkostroje ovládané z koša alebo z kabíny.
3. Žeriavy mostové, konzolové a kozové s mačkou so zariadením na uchopenie bremena, žeriavy stohovacie.
4. Žeriavy mostové špeciálneho použitia v sťažených klimatických podmienkach, ako napr. žeriavy formovacie, sádzacie, lepiace, stripovacie, kliešťové a pod.
B 1.

2.

3.

Žeriavy stĺpové, vežové, kozové, s výložníkom a deriky- s tromi základnými pohybmi /zdvih, pojazd a otáčanie/

– s viacej ako tromi pohybmi, prípadne s kombinovaným pohonom

– špeciálne

C 1.

2.

3.

Koľajové a železničné výložníkové žeriavy- s hákom

– nehodové

– so zariadením na uchopenie bremena

D 1.

2.

3.

Cestné výložníkové žeriavy- na automobilovom podvozku

– na samostatnom podvozku kolovom alebo pásovom

– špeciálne

E Žeriavy plávajúce
F Žeriavy lanové

U vežových žeriavov výložníkového typu sk. Aa – ­­­triedy  B-1, 2, 3  (žeriavy stĺpové, vežové, portálové s výložníkom a derikmi a u mobilných žeriavov výložníkového typu sk. Aa – triedy D-1,2,3 (cestné výložníkové žeriavy), preverenie odbornej spôsobilosti vykonáva oprávnená právnická osoba (TI SR, TÜV a pod.) a preukazy vydáva príslušný Inšpektorát práce.

 

 Zabezpečujeme:

  • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre všetky triedy a poddruhy žeriavov
  • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov (1 x za 1 rok)
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1 x za 5 rokov
  • spoluprácu pri skúškach a pri vydaní preukazu oprávnenou právnickou osobou /TI, TÜV/ a Inšpektorátom práce SR
  • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby
  • zavedenie denníka zdvíhacích zariadení
  • školenie prevádzkového technika a užívateľa zdvíhacích zariadení
  • poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení