Školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení

Obsluhovateľ zdvíhacích zariadení je osoba, ktorá na základe platného preukazu môže obsluhovať zdvíhacie zariadenia iba toho druhu, ktoré má vyznačené v preukaze.

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť technických zariadení. V paragrafe 17 určuje povinnosť zabezpečiť odbornú spôsobilosť osôb, ktoré obsluhujú uvedené vyhradené zdvíhacie zariadenia.

Školenia robíme pre tieto zdvíhacie zariadenia:

 

  • skupiny A:

a)      žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad s elektrickým, hydraulickým s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg

b)      pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m

c)      stavebný výťah

1.      na prepravu osôb a nákladu

2.       nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

d)      regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

e)      výsuvný rebrík s motorovým pohonom

 

  • skupiny B:

a)      zariadenie, ktorým je

1.        žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane

2.        vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

b)      zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

c)      prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to:

1.      zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO

2.      zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

d)      špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to:

1.      zdvíhacia rampa

2.      zdvíhacia plošina

3.      stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla

4.      zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

e)      zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

f)       nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

g)      regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

i)        schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu

 

 Zabezpečujeme:

  • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre všetky uvedené druhy
  • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov ( 1x za 1 rok, resp. 1x za 2 roky podľa náročnosti zdvíh. zariad. )
  • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby
  • zavedenie denníka zdvíhacích zariadení
  • školenie prevádzkového technika a užívateľa zdvíhacích zariadení
  • poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení