Školenie viazačov bremien

 Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích môže len viazač bremien, ktorý má platný preukaz.

 

 Zabezpečujeme:

  • základné školenia – získanie nového preukazu viazača bremien
  • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov ( 1x za 2 roky )
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1x za 5 rokov
  • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby
  • školenie prevádzkového technika a užívateľa zdvíhacích zariadení
  • poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení – viazacích a závesných  prostriedkov