Školenie obsluhovateľov pracovných plošín

Obsluhovateľ je osoba, ktorá na základe platného  preukazu môže obsluhovať pracovné plošiny iba toho druhu, (napr. závesné, šplhacie, kĺbové, nožnicové, teleskopické) ktoré má vyznačené v preukaze.

U pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorickým pohonom,  ktoré sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, preverenie odbornej spôsobilosti vykonáva  oprávnená právnická osoba ( TI SR, TÜV a pod. ) a preukazy vydáva príslušný Inšpektorát práce.

 

 Zabezpečujeme:

  • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre všetky druhy pracovných plošín
  • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov 1x za 1 rok
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1x za 5 rokov
  • spoluprácu pri skúškach a pri vydaní preukazu oprávnenou právnickou osobou /TI, TÜV/ a Inšpektorátom práce SR
  • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby
  • zavedenie denníka zdvíhacích zariadení
  • školenie prevádzkového technika a užívateľa zdvíhacích zariadení
  • poradenstvo v oblasti zdvíhacích zariadení – pracovných plošín