Školenie strojníkov – obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení

Strojník – obsluhovateľ stavebných strojov a zariadení – je osoba, ktorá na základe platného  preukazu môže obsluhovať stavebné stroje a zariadenia iba tej skupiny, ktoré má vyznačené v preukaze.

Skupiny stavebných strojov:

 1. Dozéry a traktory kolesové nad 36 kW (50 k)
 2. Dozéry a traktory pásové
 3. Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov – dumpre
 4. Lopatové automobilové a kolesové rýpadlá
 5. Lopatové rýpadlá pásové
 6. Korčekové rýpadlá
 7. Korčekové hĺbidlá
 8. Cestné frézy a ryhovače
 9. Nakladacie a vykladacie stroje kolesové nad 28 kW (35 k)
 10. Nakladacie a vykladacie stroje pásové nad 28 kW (35 k)
 11. Autogradery a graderelevátory
 12. Motorové skrapery
 13. Skrapery s pásovým ťahačom
 14. Rúrové ukladače
 15. Cestné valce (samopojazdné)
 16. Stroje pre úpravu a spracovanie hornín – drviče, triedičky
 17. Špeciálne motorické snehové stroje
 18. Kompresory s prevádzkovým tlakom nad 500 kPa (5 atm) a 300 m3.h-1
 19. Betonárne s výkonom od 10 m3.h-1
 20. Autodomiešavače a automiešače
 21. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom od 10 m3.h-1
 22. Pojazdné elektrocentrály s výkonom 32 kW (44 k) a viac
 23. Stroje pre napínanie predpínacej výstuže
 24. Obaľovacie súpravy živičných zmesí nad 25 t.h-1
 25. Ukladače živičných zmesí (finišery)
 26. Lomové vŕtačky
  • E – vrtné súpravy
  • F – stroje pre vŕtané pilóty
  • G – baranidlá
  • H – vyťahovače
  • I – napínacie zariadenia
  • J – injektážne zariadenia

 Zabezpečujeme:

 • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre všetky skupiny stavebných strojov
 • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov 1x za 24 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu – 1x za 5 rokov
 • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby
 • poradenstvo v oblasti stavebných strojov a zariadení