Školenie lešenárov – osôb na montáž a demontáž lešenia

Lešenár je osoba, ktorá na základe platného preukazu môže montovať a demontovať lešenia iba toho druhu, ktorý má vyznačený v preukaze.

Druhy lešenia:

  1. rúrkové
  2. podperné
  3. pojazdné pracovné a voľne stojace
  4. drevené lešenia
  5. stavebné plošinové
  6. dielcové lešenia

   

 Zabezpečujeme:

  • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre lešenára na všetky druhy lešenia
  • opakované školenia – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov 1x za 12 mesiacov
  • aktualizačnú odbornú prípravu – 1x za 5 rokov
  • vystavenie preukazu a duplikátu preukazu v prípade potreby