Školenie vodičov referentských vozidiel

Vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo – vlastné alebo pridelené zamestnávateľom – musia byť školení z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s prevádzkou vozidiel na pozemných komunikáciách.

 

Zabezpečujeme:

  • povinné školenia a opakované školenia –  v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti spôsobilosti minimálne 1x za 2 roky
  • vydávanie preukazu o absolvovaní povinného školenia