Odborné skúšky (revízne skúšky) a odborné prehliadky (revízie) zdvíhacích zariadení

  • Vykonávame  odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124 /2006 Z .z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13  
  • Zabezpečujeme súčinnosť (objednanie, organizovanie skúšky, resp. požičanie závažia) pri úradných skúškach s oprávnenou právnickou osobou (TI SR, TÜV a pod.) v rozsahu:

Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu – t.j. autožeriavy, mostové a portálové žeriavy, vežové žeriavy, vodné žeriavy, nakladacie žeriavy /hydraulické ruky/, elektrické kladkostroje, ručné kladkostroje a pod.

Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m – napríklad výložníkové, kĺbové, teleskopické, nožnicové, závesné, šplhacie a pod.

Ad) stavebný výťah

1. na prepravu osôb a nákladu

2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ae) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa

Ah) výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Ba) zariadenie, ktorým je

1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane – napríklad mostové, portálové, otočné žeriavy, nakladacie žeriavy /hydraulické ruky/, elektrické kladkostroje, ručné kladkostroje a pod.

2.  vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie – napríklad ramenové nakladače a pod.

Bc) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

1.  zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO

2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

1. zdvíhacia rampa

2. zdvíhacia plošina

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla

4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

Bi) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu (invalidom) 
Odborné prehliadky (revízie) zdvíhacích zariadení a odborné skúšky (revízne skúšky) zdvíhacích zariadení vykonávame na celom území Slovenskej republiky.